_ Watashiwa Maiku Miraadesu.

Watashiwa Kaisyaindesu.

Watashiwa Kaaru Syumitto ja arimasen.

Watashiwa enjinia ja arimasen.

Ano hitowa Kimurasandesuka.

Ano hitowa dare desuka.

Santosusanwa Burajirujindesu.

Karinasanwa Fujidaigaku gakuseidesu.

Teresachanwa hassaidesu.

Anatawa nansaidesuka.
Leave a Reply.