A    : Ohayougozaimasu.                                                                                                             (selamat pagi)
B    : Ohayougozaimasu.                                                                                                             (selamat pagi)
        A san kochirawa C san desu.                                                                 (saudara/i A ini adalah saudara/i C)
C    : Ogenkidesuka?                                                                                                                     (apa kabar?)
        watashiwa C desu.                                                                                                                      (saya C)
        Jakarta kara kimashita.                                                                                       (saya datang dari Jakarta)
        douzo yoroshiku onegaishimasu.                                                              (senang berkenalan dengan anda)
A    : Watashiwa A desu.                                                                                                                     (saya A)
        douzo yoroshiku onegaishimasu.                                                              (senang berkenalan dengan anda)Leave a Reply.